Pravilnik o OUR

Go down

Pravilnik o OUR Empty Pravilnik o OUR

Postaj  Admin on sri svi 12, 2010 6:59 pm

Pravilnik o Organizaciji udruženoga radaOSNOVNE ODREDBE

Članak 1.


eRadnici u ostvarivanju svog vladajućeg položaja u udruženom radu i društvu slobodno, neposredno i ravnopravno, u odnosima samoupravne demokratske povezanosti, uzajamne zavisnosti, odgovornosti i solidarnosti upravljaju svojim ukupnim društvenim radom u osnovnoj i drugim organizacijama udruženog rada.

Socijalističkim samoupravnim društveno-ekonomskim odnosima u Organizaciji udruženoga rada (skraćeni naziv: OUR) osigurava se da eRadnici upravljaju, u svom zajedničkom i općem društvenom interesu, svojim radom, uvjetima i rezultatima svog rada.

Članak 2.


Temelj OUR čine:

-vlast eRadničke klase i svih radnih eGrađana;
-društveno vlasništvo sredstava za proizvodnju,koje isključuju bilo kakav sistem potčinjavanja i eksploatacije tuđeg rada i koje,ukidanjem otuđenosti radničke klase i radnih ljudi od sredstava za proizvodnju i drugih uvjeta rada i rezultata rada, osigurava samoupravljanje eRadnih ljudi u proizvodnji i raspodjeli proizvoda rada i usmjeravanje razvoja društva na samoupravnim osnovama, te omogućuje svakom da se, pod jednakim uvjetima, uključi u udruženi rad i da na osnovu svog rada stječe dohodak za zadovoljavanje osobnih i zajedničkih potreba;
-samoupravni položaj eRadnika koji osigurava da eRadnik ravnopravno s drugim eRadnicima u udruženom radu, u odnosima međusobne povezanosti, zavisnosti, odgovornosti i solidarnosti, upravlja radom i poslovanjem udruženog rada u kojoj radi i organizacije u koje udružuje rad i sredstva; slobodno preuzima obveze samoupravnim sporazumima i dogovorima o osnovama planova, te drugim samoupravnim sporazumima i društvenim dogovorima; ostvaruje svoj osobni, zajednički i društveni materijalni i moralni interes, te pravo da se koristi rezultatima tekućeg i minulog rada i tekovinama općeg materijalnog i društvenog napretka; zaštićuje i unapređuje socijalističke samoupravne odnose; usavršava svoje radne i druge sposobnosti i razvija se kao cjelovita stvaralačka ličnost;
-društveni karakter rada koji proizlazi iz međusobne zavisnosti i odgovornosti eRadnika u udruženom radu u okviru društvene podijele rada i društvene reprodukcije u cjelini, utemeljenih na dostignutom stupnju proizvodnosti i općem napretku materijalne osnove rada, što čini nužnim udruživanje rada i društvenih sredstava rada te drugih sredstava društvene reprodukcije u interesu eRadnika i društva u cjelini;
-demokratsko, samoupravno odlučivanje o radu i društvenoj reprodukciji, koje omogućuje da radnici osobnim izjašjavanjem u organizaciji udruženog rada slobodno i ravnopravno odlučuju o svim pitanjima upravljanja radom i društvenom reprodukcijom.

Članak 3.


Zabranjeno je svako potčinjavanje i eksploatacija tuđeg rada, svaki oblik upravljanja proizvodnjom i drugim društvenim djelatnostima i svaki oblik raspodjele koji izopačuje socijalističke samoupravne društvene odnose u obliku prisvajanja društvenih sredstava i rezultata rada uspostavljanjem monopola na državnovlasničkoj, grupovlasničkoj ili privatnovlasničkoj osnovi, na osnovi ekonomske ili političke moći ili u obliku birokratske samovolje, tehnokratske uzurpacije ili samovoljnog odlučivanja, te svaka privilegija utemeljena na monopolu upravljanja sredstvima za proizvodnju i prisvajanju rezultata rada.

Članak 4.


U OUR eRadnici udružuju svoj rad i sredstva u društvenom vlasništvu, kojima upravljaju, u različite oblike udruživanja i međusobne suradnje radi:
-razvijanja i unapređivanja socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa;
-proširivanja i unapređivanja materijalne osnove udruženog rada, poboljšanja svoga materijalnog i društvenog položaja, te zadovoljavanja osobnih,zajedničkih i općih društvenih potreba interesa;
-povećanja svog dohotka i ukupnog dohotka društva na osnovi povećanja proizvodnosti svoga i ukupnog društvenog rada;
-društveno i ekonomski svrsishodnog upravljanja i privređivanja tekućim i minulim radom;
-samoupravnoga međusobnog usklađivanja i planiranja rada i razvoja privrednih i drugih društvenih djelatnosti;
-samoupravnog utvrđivanja uvjeta rada i stjecanja te raspodjele dohotka.

Članak 5.


eRadnici u udruženom radu, prema ovom pravilniku, jesu osobe koje rade društvenim sredstvima u OUR.

Članak 6.


eRadnici u OUR rade za minimalnu plaću, te dodatno raspodjeljuju dobit OUR sukladno proizvodnom doprinosu svakog radnika.

Članak 7.


Proizvodni doprinos eRadnika prema ovom pravilniku je omjer produktivnosti rada eRadnika i ukupne produktivnosti svih radnika u OUR.

Članak 8.


Ovim pravilnikom osiguravaju se minimalna sredstva za reinvestiranje OUR u sljedećim iznosima i sljedećim redoslijedom:
1. od ukupne dobiti OUR izdvaja se iznos za plaće u tjednu koji je završio i taj iznos se namjenjuje za plaće u idućem tjednu;
2. od ukupne dobiti OUR u jednom tjednu, umanjene za odbitak za plaće, odvaja se 8% za reinvestiranje;
3. sredstva za reinvestiranje dijele se u omjeru: 50% za poslovanje OUR, 25% za rad Saveza komunista Hrvatske, 25% za donaciju Ratnom fondu Hrvatske.

Članak 9.


Dobit OUR u smislu ovog pravilnika je razlika između ukupne dobiti OUR, odbitka za plaće i sredstava za reinvestiranje.
O dobiti OUR ravnopravno odlučuju svi eRadnici.

Članak 10.


Ako eRadnici nisu što drugo odlučili, predmnijeva se da će se na kraju tjedna dodatna raspodijela dobiti OUR izvršiti u korist svakog eRadnika umnoškom dobiti OUR i proizvodnog doprinosa eRadnika.

Članak 11.


Tijela UOR su Uprava i Radnički savjet.
Upravu UOR predstavlja 'manager' kompanije.
Radnički savjet čine svi eRadnici zaposleni u UOR.

Članak 12.


Uprava OUR dužna je:
- obavještavati eRadnike o poslovanju OUR barem jednom tjedno prije raspodijele dobiti OUR,
- osiguravati provedbu samoupravnog odlučivanja zajamčenu ovim pravilnikom,
- postupati isključivo prema odredbama ovog pravilnika.

Članak 13.


Svaki eRadnik OUR ima pravo:
- u svako doba tražiti obavijesti o poslovanju OUR
- sudjelovati u samoupravnom odlučivanju u okviru OUR, davati prijedloge i izražavati kritike
- samostalno raspolagati svojim dijelom raspodijeljene dobiti OUR

Članak 14.


Svi eRadnici OUR dužni su poštovati odredbe ovog pravilnika, te raditi i postupati uvažavajući interese OUR.
eRadniku, koji na bilo koji način našteti OUR, može se otkazati i/ili protiv njega nastupati u okviru eRepublika, uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.


Ovaj pravilnik može se mijenjati odlukom Uprave UOR, a uz obavezno prethodno mišljenje Radničkog savjeta UOR. Mišljenje Radničkog savjeta ima savjetodavnu ulogu.

Članak 16.


Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegove objave na službenom forumu OUR.U eHrvatskoj (eRepublik), 819. dan (16. veljače 2010.)
Povechalo, Uprava OUR

Admin
Admin

Posts : 16
Join date : 12.05.2010

Korisnički profil http://eskh.forumotion.com

[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.